A Dömör-kapu városa

A metszetek hátterében látható várost keresve, a mai légi felvételeken csak összevissza utakat és keréknyomokat találunk. Viszont a régebbi felvételeken - 60-as 70-es évekből - érdekes zegzugos vonalakat fedezhetünk fel.

A területen évtizedek óta, ma is lőtér működik. Megkérdeztem a hozzáértőket mik lehetnek ezek a vonalak. Azt válaszolták, hogy az betonozott futó árkok és lövész teknők rendszere.

Mielőtt megkaptam a választ azt gondoltam, hogy az alsó képen látható városhoz hasonló állhatott itt valamikor.

Azért úgy érzem még érdemes itt keresgélni.

http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/116579?

http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/24725?

http://www.fentrol.hu/hu/legifoto/24725?

A hegyek felől nézve, a háttérben Szentendre.

 Ez a terület nem szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisában, csak a Kő- hegy déli oldala.

A model of the prehistoric town of Los Millares 3000 BC Spain, with its walls.

http://www.crystalinks.com/Fortress.html

 

Fehérvár egy török ábrázolása

 

 Süleymanname Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol-Belgrad Süleymanname History of The Conquest of Şikloş, Üstürgon And Üstol-BelgradSüleymanname Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol-Belgrad Süleymanname History of The Conquest of Şikloş, Üstürgon And Üstol-Belgrad

Ma így néz ki:

A pap sziget alatti part is sziget volt párszáz éve, sőt a még délebbre lévő ma katonai terület is egy sziget volt aminek városi sziget volt a neve.

A várfalak pontos helye

 

Ilosvai Varga István: Viharos szentendrei utca, 1933

A képen nagyon szépen látszik, hogy itt nem akármilyen várfal állott még 1933-ban is az Angyal utca és a Bartók Béla utca között a Temető utca végén.

Ezt a szintvonalat követve megtalálhatjuk a félkör formájú belső várfalat.

A Királyi Fehérvár

„A fantázia szívesebben táplálkozik a sejtésből mint a tudásból.”

Mikszáth Kálmán

 

 

 

 

A Pálos szerzetes igen értékes jelet hagyott ránk. Tovább haladva ezen az ösvényen még értékesebb nyomokat találhatunk.

Mátyás király 1480. július 23-án kelt IV Sixtus pápának írt levelében olvashatjuk, hogy Fejéregyháza Buda közelében, Regiától egy mérföldre fekszik.

Mátyás 1479-06-21

Sita est prope hanc meam civitatem Budensem una ecclesia sub honore et vocabulo Dei Genitricis in Campo, vix miliari uno a Regia distans...

A „Regia” magyar fordításban leggyakrabban mint „palota” vagy „királyi udvar” szerepel és úgy értelmezik hogy ez a Budai palota. Viszont Regia nagy kezdőbetűvel inkább tulajdonnév lehet. Tételezzük fel hogy Mátyás király „Alba Regia”-ra azaz a Királyi Fejérvárra gondolt.

Buda nevű városom közelében van egy templom, mely az Isten anyjának van szentelve s a Királyi Fejérvártól alig egy mérföldre fekszik...

Egy régi magyar mérföld 8500 méter. A Barátok-rétjétől a Bükkös patak mentén a Duna felé 8 és fél kilométerre Szentendre közelébe érkezünk. Ha innen visszatekintünk a Pilis hegyeire, felismerjük Fejérvár metszeteinek hátterében ábrázolt tájat.

alba reale

hegyek

 

A metszeten nincs szélrózsa, viszont a tájolás egyértelműen jelezve van a hegyek és az épületek árnyékolásával. Keletről tekintünk nyugat felé. A rendet megtörik a minaretek, ezeknek a déli oldala van árnyékolva.

A hegyek közt eredő két bővizű patak - a Bükkös patak és az Öregvíz-patak - három karéjra osztja a völgyet. Ez meghatározza a város szerkezetét ma is úgy mint a középkorban. A Duna mentén nem ajánlatos az ártereken építkezni ma sem. Királyainknak még biztosan nem is tették ezt. Az 1838-as jeges árvíz kb. 110 méteres szinten tetőzött. Ez alatt fontos épületeket ne is keressünk.

A természetes vízfolyásokon túl a védelmet falakkal és sáncokkal is megerősítették. Erre utalnak a „Sánc köz” és „Római Sánc köz”. utcanevek. Mivel a terület lejtős, egy-egy sáncot csak egy kiválasztott szintvonalat követve lehet megvalósítani. Például, ha a két patakot a 120 méteres szintvonalon összekötjük egy szép szabályos körív rajzolódik ki.

Hol is lehetett a koronázó Nagyboldogasszony templom? Valószínűleg a városközpont kiemelkedő pontján, a Szamárhegyen, a Stéger Ferenc köz és Temető utca környékén kelet-nyugati tájolással.

Választhattak-e királyaink alkalmasabb helyet végső nyughelyükként mint azt a templomot amelyet Árpád fejedelem sírjából fakadó víz ölel körül?

Szentendre belvárosának a hangulatát a rengeteg faragott kő adja. Kövek a legeldugottabb utcában, udvarokon, még a vakolat alatt a régi házak falaiban is. A szentendreieknek annyi kövük van, hogy azt se tudják hova tegyék. Ugyan honnan?

 

 

Szentendre

Nem kerülheti el a figyelmünket a háttérben látható város tornyokkal és várfallal megerősítve. Fontosságát jelzi hogy majd minden metszeten megjelenik. Mátyás király azt írta Fehéregyháza Buda közelében található. Franciscus Iustinianus pontosabban, 2000 lépésben határozza meg Alba Ecclesia Vetus Budától mért távolságát, ami 3000 méternek felel meg. A barátok rétjétől indulva a patak mentén 3000 métert A Dömör-kapu előtti Anna-völgybe érkezünk. Innen délkeleti irányba tekintve a patak mögött a Kő-hegy szelíd lankái terülnek el. A Schedel krónika Buda ábrázolása illik erre a területre. A város előtt a Bükkös-patak folyik és a háttérben megpillanthatjuk a Dunát.

Bizakodásra ad okot, hogy Buda ez a képe látható az új ezer forintos bankjegyen Mátyás király arcképe mellett.

Buda

 

Régészeink egy középkori település nyomait találták Szentendrétől nyugatra a Kő-hegy környékén.

térkép XV. sz.

 

Érdekes, hogy a Kő-hegy alját Bubán-nak nevezik. Hangzása megtévesztően hasonlít Budára.

Pest megyei barangolások című könyv írja: A valóságban Szentendrén szüretelt „óbudai vörös” a XIX. században is a városka legbőségesebben csorduló aranya volt. Ha óbudainak hívták, szerintem az is volt.

 

Csák Gábor

Gyömrő, 2018 április 12

A Pálos szerzetes üzenete

 

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla.”

Szent-Györgyi Albert

egész térkep

A Magyar Nemzeti Levéltár S 86 számú fiókja ami a Pálos kolostori térképeket tartalmazza. Az első térkép leírása nem sokat ígér. Tartalmazza a pilisi településeket, erdőket, mezőket, szántót, patakot, forrást egy "útszéli kereszt"-et és egy "akol /?/"-t.

Kinyitva a térképet meglep a látvány. A Pilis egy virág formában ábrázolva ami talán a rózsához hasonlít legjobban. Szív formában láttam már a Pilist de virágként még nem. Nagyon szép, eredeti alkotás de én a Pálosoktól többre számítottam. Ők nem azzal töltötték idejüket hogy kedvtelésből virágokat rajzoljanak. Keresem a jelentését. A patakok mintha bort ittak volna úgy kanyarognak. A köves patak még irányt is tévesztett, Székesfehérvárnak tart. Értelmetlen irka-firka. Ne vesztegessük rá az időnket! Tegyük vissza porosodni!

De várj egy pillanatot! Középen a kereszt és az épület ki van emelve. Ezek fontosak valamiért! Nézzük meg közelebbről!

közelről

Ott a forrás, a kereszt már dűledezik és a ház mellett valaki műveli a földecskéjét. A török már eltakarodott és ez az ember egyedül van. Talán egyedül az egész Pilisben.

A gyönyörű zöld déli hegyoldalon csend honol, csak a forrás hűs víze csordogál. A nap már nyugovóban van, ezt kereszt keletre fordult árnyéka mutatja. De az alakja nem hasonlít a keresztre.

Micsoda? Árnyék egy vázlatos térképen? Az egy kard!

Ekkor gondolataimba hasít a már ezerszer vallatott mondat:

„Ezek után urunk születésének kilencszázhetedik esztendejében Árpád vezér elköltözék e világból, ki is tisztességesen lőn eltemetve egy kis patak forrása fölött, mely egy kőmederbe folyik alá Attila király városába; holott is a magyarok megtérése után egyház épült, melyet Albának neveznek, boldog szűz Mária tiszteletére.”

„Északon egyrészről néhány szőlőtermő hegy emelkedik, melyek lábánál van a remetének a kolostora, az isteni Szűznek szentelve, amelyet Fehér-Máriának hívnak, másrészről a sicamberek városának romjai láthatók.”

Megdobban a szívem. A Köves patak a kőmeder!

Keresem a többi térképen hol van pontosan ez a Köves patak... Megvan!

Köves patak

Vért mezeje más néven Barát réttye ott kell legyen a forrás alatt, és ott is van egy harmadik térképen.

barát réttye


A kövess patak forrása Kapitanova Voda névvel van jelezve.

kapitanova voda


Ez a hegy Szentendre és Pilisszentlászló határán a Dömör kaputól északra található. Ezen a műholdfelvételen a növényzet és kőtörmelék elárulja a valaha itt álló falak nyomait. Valahol erre lehetett Szűzanya Fejéregyháza.

legifoto

A hegy amit a kereszt jelöl ma Kapitány-hegynek nevezik. Legyen inkább Árpád vezér hegye!

kereszt

 

 

Végre tudom hol van a magyarok szent helye.

Isten áldja szép hazánkat!

Gyömrő, Árpád temetése utáni 1111. esztendőben, Boldogasszony havában, a napkeleti bölcsek látogatása ünnepén, a Szent Korona hazatértének napján.

Csák Gábor